Dank voor uw interesse in de CSIR. De CSIR kent 2 verschillende versies met bijlagen die hieronder staan toegelicht en ook kunt downloaden. Er zijn aanvullende producten die alleen door overheden op te vragen zijn. Stuur hiervoor een mail aan csir@hetwaterschapshuis.nl.

  • CSIR 3.0 met alle bijbehorende bijlagen wanneer BAW partners de ontwikkeling, beheer en onderhoud in eigen huis doen van de IA/PA/OT 
  • CSIR 3.4 die benodigd is wanneer BAW partners de ontwikkeling, beheer en onderhoud uitbesteden aan marktpartijen op basis van de UAV-GV inkoopvoorwaarden met in achtneming van Systems Engineering 
  • VSE + VSP eisen generieke versie CSIR 3.4 
  • Template voor het Cybersecurity Beveiligingsplan (deze sluit naadloos aan op de controls. Het Cybersecurity Beveiligingsplan zal dan vanuit de PDCA cyclus onderhouden kunnen worden) 
  • Generiek datamodel in Excel format voor het kunnen opbouwen en onderhouden van een CMDB voor IA/PA/OT 

Stakeholderregister en Q&A document 

Bij het gebruik van deze producten maken we ook graag gebruik van een stakeholderregister en een Q&A document om de volgende redenen 

  • Het stakeholderregister heeft als doel de aanvragers/gebruikers van de CSIR in beeld te hebben zodat RWS en het Waterschapshuis die samen het beheer en onderhoud verzorgen bij ontwikkelingen of wijzigingen betrokkenen snel en eenvoudig kan informeren. Dit bevordert naast samen optrekken binnen de overheid en met de markt, uniformiteit van het gebruik van de CSIR met als hogere doel; "Het samen cyberweerbaarder maken van de BV Nederland". 
  • Naast het stakeholderregister starten we ook met het gebruik van een Q&A document. Wanneer tijdens het gebruik van de CSIR vragen ontstaan ontvangen wij deze graag via csir@hetwaterschapshuis.nl. Dit Q&A document heeft als doel de vragen en de daarop gegeven antwoorden te bundelen. Dit bevordert naast gemak ook de uniformiteit van het gebruik. Tevens kan RWS en het Waterschapshuis aan de hand van de vragen suggesties meenemen in volgende versies. 

Wanneer u opgenomen wilt worden in het stakeholderregister stuurt u dan een mail met uw gegevens aan csir@hetwaterschapshuis.nl.  

Bij deze alvast veel succes met het gebruik van dit mooie hulpmiddel!