Monitoring open standaarden

Voor overheden, en dus ook voor de waterschappen, gelden zogenaamde ‘open standaarden’. Deze standaarden zijn specificaties voor systemen, protocollen, en formaten die vrij toegankelijk en herbruikbaar zijn voor iedereen. Ze spelen een cruciale rol in het bevorderen van interoperabiliteit, innovatie, en samenwerking tussen verschillende systemen en organisaties. Daarnaast bevorderen ze de veiligheid van diverse systemen. Voorwaarde is wel dat ze goed zijn ingericht. Deze standaarden worden onder andere bepaald door het ‘Forum Standaardisatie’. 

Het CERT-WM controleert of deze open standaarden worden toegepast op de websites en publieke systemen van de waterschappen. Ook gaan we na of dit op de juiste manier gebeurt. Vervolgens koppelen we onze bevindingen terug aan de waterschappen. Als dat nodig is, geven we adviezen over welke aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de actuele open standaarden.