De CSIR staat voor CyberSecurity ImplementatieRichtlijn en is speciaal ontwikkeld om objecten (waterzuiveringsinstallaties, gemalen, bruggen, keringen, sluizen, etc.) te beveiligen. De CSIR versie 3.0 verschilt van eerdere versies omdat deze veralgemeniseerd is en daarmee primair bruikbaar is gemaakt voor alle BAW (Bestuursakkoord Water) partners. Tevens is deze versie breed inzetbaar voor andere (overheids)organisaties die gebruik maken van procesautomatisering (ook wel industriële automatisering genoemd).

CSIR uitgelegd

De CSIR is ontwikkeld om objecten in de watersector te beveiligen. Waarom eigenlijk? Over welke objecten gaat het en hoe werkt de CSIR in de praktijk? We leggen het uit in deze video: https://youtu.be/C1M4NLj_LIQ

Achtergrond

De versie 3.0 is in samenwerking ontwikkeld door Rijkswaterstaat en het Waterschapshuis (hWh). De CSIR is afgeleid vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en aangevuld met beheersmaatregelen uit de industriestandaard IEC 62443 om dekkend te zijn voor de beveiliging van procesautomatisering. Denk bij procesautomatisering aan de technische installaties behorende bij kunstwerken en objecten die worden gebruikt om te meten, bedienen, besturen en beschermen. 

Doel

Met de CSIR wordt uw organisatie handvatten gegeven om risico-gestuurd de digitale weerbaarheid te verhogen: van objectclassificering tot concrete maatregelen op gebied van mens, organisatie en techniek geeft de CSIR maatregelen die passen bij de kritiek geaardheid van het kunstwerk of object. U heeft hiermee een kosteneffectieve manier om de digitale weerbaarheid van uw organisatie en objecten op orde te brengen én te houden.

Uitbestedingen en contracten

Vanuit de Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO-wizard), onderdeel van het landelijke BIO ondersteuningsprogramma, wordt voor procesautomatisering specifiek verwezen naar de CSIR. Hiermee hebben inkopers en assetmanagers een extra praktisch hulpmiddel in handen gekregen om cybersecurity te borgen in de lifecycle van assetmanagement.

Veelgestelde vragen

We hebben een lijst opgesteld met de antwoorden op vragen die ons regelmatig over de CSIR worden gesteld. Staat je vraag er niet bij, mail dan naar csir@hetwaterschapshuis.nl

Interesse?

Voor uitleg of andere vragen kunt u mailen naar csir@hetwaterschapshuis.nl.
 

 

Contact

Het Waterschapshuis
Stationsplein 89
3818 LE Amersfoort

Postbus 2180
3800 CD Amersfoort

csir@hetwaterschapshuis.nl

Route naar HWH

 

Het Waterschapshuis 

Het Waterschapshuis is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

logo het waterschapshuis