Blog

Op onze blog delen we graag allerhande tips en wetenswaardigheden. Sommige zullen technisch van aard zijn, andere zullen meer informerend zijn of inzicht geven in het werk dat we doen als CERT-WM. We schrijven onze blogs altijd vanuit "security-oogpunt". Ze zorgen ervoor dat je bepaalde hands-on kennis zelf kunt gaan inzetten of dat je op de hoogte bent van diverse ontwikkelingen. We proberen minimaal eenmaal per week iets nieuws te posten.